Covid-19 hipertansiyona yol açabilir

Covid-19 hipertansiyona yol açabilir

Paylaşın!

Yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, COVID-19 hipertansiyona yol açabilir ve bu durum bazı kişiler için daha da riskli.

Önceki çalışmalar hem COVID hem de influenzayı hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyonla ilişkilendirmiştir. Bu ayın başlarında Hypertension dergisinde yayınlanan çalışmada, COVID veya grip olan kişilerin enfeksiyondan altı ay sonra daha yüksek hipertansiyon oranlarına sahip olup olmadıkları araştırıldı. Araştırmacılar, hem hastaneye yatırılan hem de yatırılmayan COVID hastalarının hipertansiyon geliştirme olasılığının, grip hastalarına göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Kılavuzlar tarafından 130/80 mm Hg veya daha yüksek kan basıncı olarak tanımlanan hipertansiyon, kalp hastalığı, felç ve diğer önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum, dünya çapında yılda yaklaşık 8 milyon ölüme katkıda bulunmakta veya neden olmaktadır.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel COVID vakaları 769 milyonu aşmıştır.

Dünya çapında COVID-19’dan etkilenen insan sayısı göz önüne alındığında istatistikler endişe verici görünmektedir ve bu yüksek kalıcı hipertansiyon insidansı, ciddi COVID-19 hastalığı olan kişilerle sınırlı değildir.

Çalışma için, ırksal ve etnik açıdan çeşitlilik gösteren bir nüfusa hizmet veren New York City Montefiore Sağlık Sistemi’ndeki tıbbi kayıtları analiz edilmiştir. Çalışmaya Mart 2020 ile Ağustos 2022 arasında COVID geçiren yaklaşık 45.000 kişi ve Ocak 2018 ile Ağustos 2022 arasında grip olan 14.000 kişi alınmıştır. Hiçbir hastada hipertansiyon öyküsü yoktu.

Çalışma için, ırksal ve etnik açıdan çeşitlilik gösteren bir nüfusa hizmet veren New York City Montefiore Sağlık Sistemi’ndeki tıbbi kayıtları analiz edilmiştir. Çalışmaya Mart 2020 ile Ağustos 2022 arasında COVID geçiren yaklaşık 45.000 kişi ve Ocak 2018 ile Ağustos 2022 arasında grip olan 14.000 kişi alınmıştır. Hiçbir hastada hipertansiyon öyküsü yoktu.

Araştırmacılar ayrıca, siyahların, erkeklerin ve 40 yaş üstü kişilerin COVID-19 sonrası kalıcı hipertansiyon riskinin en yüksek olduğunu tespit etmiştir. Koroner arter hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi önceden mevcut sağlık sorunları olan kişilerde yüksek tansiyon gelişmesi de daha yaygındı.

Ancak Covid19’un neden hipertansiyona yol açtığı bilinmemektedir, ancak bunun kalıcı enflamasyon, bağışıklık sistemi üzerinde uzun vadeli bir etki veya kan damarlarını kaplayan endotelyal hücrelerde hasar gibi faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bir başka bilinmeyen ise Covid-19 ile ilişkili hipertansiyonun zaman içinde ortadan kalkıp kalkmayacağıdır.

COVID ile ilişkili komplikasyonlara (olası yüksek tansiyon dahil) yakalanma olasılığını azaltmanın en iyi yolu, ilk etapta COVID’e yakalanmayı önlemek için önlemler almaktır. Aşıların veya Covid-19’a karşı geliştirilen Paxlovid gibi antiviral ilaçların hipertansiyondan koruyucu etkileri ise bilinmemektedir.

Sonuç olarak, Covid-19 hipertansiyona yol açabilir. Bu bulgular, COVID-19 hastalığından sonra risk altındaki hastaların hipertansiyon açısından taranması için farkındalığı artırabilir. Risk altındaki hastaların daha erken tespit edilmesi, hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı komplikasyonların tedavisini mümkün kılacaktır.

Bu yazıda anlatılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuzun önerileri çerçevesinde hareket ediniz.

Randevu alın