Paylaşımlar

Bu sayfada sitemizdeki makale, video, şekil ve diğer paylaşımlar bulunmaktadır. Bunlara erişebilir ve kaynak göstermek kaydıyla başka platformlarda paylaşabilirsiniz.

Sitedeki paylaşımlar hakkında

Nevrezkoylan.com web sitesinin temel amacı, sağlıklı kalmak veya sağlığını yeniden kazanmak isteyen kişiler için bir rehber olmaktır. Bu nedenle, site ziyaretçilerinin paylaşımları ve geri dönüşleri çok önemlidir. Bu geri dönüşler sonraki makaleler için de rehber olacaktır.

Site kullanıcısı için sürekli olarak değerli içerik oluşturarak sağlık konusunda yetkin ve güvenilir bir kaynak oluşturma hedefi için geri dönüşler büyük önem taşımaktadır. Tabii ki sağlık gibi son derece kapsamlı bir alanda tüm konuları içermek mümkün değildir. Ancak, kullanıcının talepleri ile uygun içerikler üretmek daha yararlı olacaktır. Güven ve kullanılabilirlik sinyalleriyle birlikte bu durum sitenin büyümesine de katkıda bulunacaktır.

Bu sitede aşağıdaki içerikleri bulabileceksiniz.

Makaleler

Kimse eski yazılar okumak istemez. Bu nedenle, elden geldiğince tarafsız bakış sunan ve özgün makaleler paylaşmaya gayret ediyoruz. Makaleler mevcut bilgilerin özetlenmesi ve okur tarafından anlaşılır ve kullanılabilir olması amacını gütmektedir. Orijinal içerik mutlaka yeni içerik anlamına gelmez. Belirli bir konu hakkında (profesyonel) fikir vermek de orijinal içerik sayılır. Bir konu hakkında bakış açısı ve pratik yaklaşım fikirleri makaleler için temel yaklaşımı oluşturmaktadır.

Makaleler bilgi yazıları, listeler ve kılavuzlar içerebilir. Mevcut bir bilgiyi bir liste olarak çerçevelemek (“Sağlıklı bir uyku için ipuçları” gibi) taramayı kolaylaştırır. Bu tür başlıklar, arama sonuçlarında veya sosyal medya beslemelerinde bulunduğunda daha tıklanabilir görünmektedir. Kılavuzlar ise bir şeyin nasıl yapılacağını ayrıntılı olarak açıklayan daha uzun bir içerik parçasıdır. Bu içerik bazen birkaç makaleye bölünmüş olabilir.

Videolar

Bir konuyu uzun uzun okumaktansa, o konu hakkında bir video seyretmek kimi zaman daha kolay gelebilir. Bu amaçla bu sitede özgün hazırlanmış veya daha önce başka platformlarda paylaşılmış videolar da bulunacaktır.

Şekiller

İnsanın aklının gözünde olduğu söylenir. Genellikle bir konunun uzun uzadıya anlatılması yerine şekiller aracılığıyla açıklanması daha kullanışlıdır. Bu şekiller infografik veya akım şeması şeklinde de olabilir. Bu site, bu amaçla hazırlanmış şekilleri de barındırmaktadır.

El kitapları

Bir konu hakkında rehber olmak üzere hazırlanmış metinleri ve şekilleri içeren indirilebilir el kitapları kullanıcı için indirmek, okumak ve paylaşmak için kullanışlı bir araç oluşturur. Bu web sitesinde bu amaçla hazırlanmış el kitapları da bulunabilir.

Paylaşımlar için fikri mülkiyet ve telif hakları

Nevrezkoylan.com web sitesi ücretsiz erişilen ve kullanıcılarından herhangi bir isim altında ücret talep etmeyen bir bilgilendirme platformudur. Website’de yer alan her türlü özgün içerik, program ve materyalin telif ve fikri mülkiyet de dahil olmak üzere hakları siteye ve sitenin yasal mülkiyet sahibine aittir. Website’de sunulan ve üçüncü kişi veya kuruluşlarca temin edilen her türlü her türlü içerik, program ve materyal hakkındaki telif ve fikri mülkiyet de dahil olmak üzere haklar sözkonusu üçüncü tarafa ait olmaya devam eder.

Kullanıcı, Nevrezkoylan.com web sitesi tarafından sağlanan içerik, program ve materyelin veya bunlar hakkında hak sahibi olan üçüncü kişi veya kuruluşların sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. Bu durumun ihlali durumunda doğacak zarardan ilgili hukuki mevzuat uyarınca kullanıcı sorumlu tutulur.

Paylaşımlar için kullanım koşulları

Nevrezkoylan.com web sitesi içinde yer alan paylaşımlar ve diğer materyelin kullanımı aşağıdaki şartlara bağlıdır.

  • Bu sitede yer alan paylaşımlar sadece kullanıcının kendi kişisel eğitimi, bilgilenmesi veya diğer ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.
  • Bu sitede yer alan içerikler değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenilemez, kaynak belirtilmeden basılı veya dijital ortamlarda kullanılamaz ve kopyalanamaz. Kullanıcı, sunulan içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği , bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada kaynak belirtmeden yayınlamaya teşebbüs etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.
  • Yazılı izin olmaksızın Website’nin herhangi bir kısmı fiziki veya elektronik başka bir alanda yayınlanamaz, bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapılamaz.
  • Kullanıcı, Website’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
  • Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olmayı ve ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Website veya Şirketten talep edilen tazminatı ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.
  • Şirket bu şartlara uymayan veya diğer kullanıcıların haklarına tecavüz eden kullanıcıların Website’ye erişimini engelleme haklarını kendisinde saklı tutar.
Randevu alın