Telif Hakkı Bildirimi

Aşağıdaki bildirim, DMCA yasası gereğince ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca nevrezkoylan.com web sitesinin telif hakkı ve fikri mülkiyet politikasını belirtmektedir.

Telif Hakkı Politikası

nevrezkoylan.com web sitesi (“Website”), başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Website kullanıcılarının aynı davranışı sergilemesini bekler. DMCA yasası ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca oluşturulan fikri mülkiyet ihlali politikası aşağıdadır. Aşağıda listelenen bütün gereklilikleri kapsayan bir telif veya ticari marka ihlali bildirimi alınması durumunda, yasalara uygun olarak ilgili içerik en kısa zamanda doğrudan siteden kaldırılır.

Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve patentleri kapsamaktadır.

Telif hakkı, bir üreticinin veya yazarın eserlerinin kopyalanmaması, gösterilmemesi, çoğaltılmaması ve türevlerinin oluşturulmaması haklarını kapsamaktadır.

Ticari Marka, belirli bir markayı diğer markalardan veya ürünlerden farklı olarak tanımlamak için kullanılan kelime, kelime öbeği veya tasarım anlamına gelmektedir.

Bildirim ve Çözümleme Süreci

Website’ye ulaşan, hak iddia edilen telif hakkı veya ticari marka ihlali hakkındaki bildirimlere olabildiğince hızlı bir şekilde yanıt verilecektir. Bu konuda Website’de belirtilen iletişim araçlarıyla bildirim yapılması yeterlidir.

Mevzuatın ilgili şartlarına uymak için, ihlal bildiriminin aşağıdaki maddelerin tümüne uyması gerekmektedir.

 • Website’de yer alan söz konusu dijital içeriğin fikri mülkiyet haklarının size ait olduğunun ispatı;
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia ettiği düşünülen dijital içeriğin belirlenmesi:
  • Tespit edilen dijital içeriğin fikri mülkiyet haklarını nasıl ithal ettiğine ve nasıl kullanıldığına dair bir açıklama;
  • İlgili dijital içeriği bulabilmemiz için, Website’de yer alan dijital içeriğin bulunduğu sayfanın URL bağlantısı;
 • Başvuruda bulunanın adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri;
 • İlgili içeriğin fikri mülkiyet sahibi olduğunu belirten geçerli bir açıklama veya dosya oluşturulma tarihi ekran görüntüsü;
 • İhbarda bulunma cezası altında ihbarda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve fikri mülkiyet sahibi olunduğunu veya fikri mülkiyet sahibi adına hareket etmeye yetkili olunduğunun bildirimi

Bu dokümanlar Website’nin “İletişim Bilgileri” kısmında yer alan email adresine gönderilmelidir.

Fikri mülkiyet haklarına sahip olunduğu ve fikri mülkiyet haklarının ihlali bildirimi yapılan dijital içerik/ürün ile ilgili yukarıda belirtilen bilgilerin doğru ve tam olarak girilmesi talebin daha hızlı ele alınmasına yardımcı olur. Yukarıdaki bilgilere ek olarak, ihlal iddiasında bulunulan durumun doğrulanmasına yardımcı olacak herhangi ek bilgi her zaman yararlı olabilir (örneğin, ticari markanızın bir kopyası veya telif hakkı tescili).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, ilgili içeriğin veya ürünün fikri mülkiyet ihlali olduğu hususunda bilerek yalan beyanda bulunmak avukatlık ücretleri dâhil olmak üzere tazminat ödeme yükümlülüğü doğurabilir.

Bildirim yapılmasından sonraki süreç

Ticari Marka Bildirimi – Ticari Marka İhlali Bildirimi tüm gerekli bilgileri ve dosyaları içeriyorsa, talep değerlendirilip işlemlere konulacaktır. İlgili talebin işleme konmasını kolaylaştırmak ve hak ihlalinde bulunduğu bildirilen dijital içerik/ürünün Website’den kaldırılmasını sağlamak için, bildirimde ilgili dijital içerik/ürünün nerede göründüğü konusunda olabildiğince ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Telif Hakkı İhlali İtirazı ve Bildirim Süreci

Website’de yayımlanan dijital içerik/ürünlerden biri veya birden fazlası hakkında bir Telif Hakkı İhlali Bildirimine karşı itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu husustaki itiraz metni aşağıdaki hususları içerecek şekilde ihlal bildiriminde bulunan tarafa iletilir.

 • Website’de yer alan söz konusu dijital içerik/ürünün fikri mülkiyet haklarının ispatı,
 • İhlal başvurusu sürecinin devamı süresince ilgili dijital içerik/ürün’ün Website’den kaldırılmış olduğunun belirtilmesi
 • Ad, soyadı, adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri;
 • Telif hakkı sahibinin ve/veya ilgili yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası.

Telif Hakkı İhlali İtirazı Bildirimi Sonrası

Bu bildirime karşı, bildirimde bulunulan tarafın ihlal ile ilgili itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ihlal bildiriminde bulunan taraf bildirimini geri çekme veya süreci devam ettirme hakkına sahiptir. Bildirimde bulunan tarafın itiraz sonrasında talebini sürdürme veya geri çekme ile ilgili kararını ilgili mevzuat uyarınca 10 gün içinde bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, talep geçersiz sayılacaktır.

Telif Tescili

Üretilmiş bir içeriğin tescili için http://www.telifhaklari.gov.tr/ adresinden başvuruda bulunulabilir. İlgili yasalara göre; tescili alınmış olsa bile, bir diğer kişi o içeriği kendisinin ürettiğinini ispatlarsa tescil düşer. Dijital ürün ve içeriklerde son oluşturulma tarihi gibi göstergeler ile ürünü kimin ürettiği kolayca belirlenebilir.

Yasal Sorumluluk

Website, kendisine ulaşan fikri mülkiyet ihlal başvurularında ilgili ürün ve içeriği 24 saat içinde yayından kaldırır. Sürecin sonunda ihlalin ispatlanamaması halinde ilgili ürün/içerik tekrar yayınlanabilir.

Randevu alın