Yaşlanma ve protein alımı

Yaşlanma ve protein alımı

Paylaşın!

Yaşlanma ve protein alımı arasındaki ilişki bir kez daha vurgulanıp, orta derecede protein alımının yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi öne sürüldü.

Yeni bir çalışma, çeşitli bitkisel veya hayvansal kaynaklardan orta düzeyde protein alımının daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Bir kişinin beslenme ihtiyaçları çocukluktan yetişkinliğe kadar yaşamı boyunca değişir. Büyüdükçe, olgunluğa eriştikçe ve yaşlandıkça ihtiyaçlar değişir. Yaşlı insanlar, vücudun artık makro besin maddelerini verimli bir şekilde işleyememesi nedeniyle daha fazla proteine ihtiyaç duyar.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, ılımlı miktarda protein tüketmenin metabolik sağlığı iyileştirmek için en elverişli yol olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, bir fare modeli kullanarak protein alımının biyolojik yaşlanma üzerindeki etkilerini inceledi. Genç (6 aylık) ve orta yaşlı (16 aylık) fareleri iki ay boyunca farklı seviyelerde protein içeren diyetlerle beslediler. Diyetleri %5, %15, %25, %35 veya %45 protein içeriyordu. Çalışmada belirlenen ılımlı miktarlar %25 ve %35 idi.

Farelerde, düşük proteinli bir diyet yağlı karaciğer gelişimine neden olmuş ve orta yaşlı farelerin sistemlerinde genç farelere göre daha yüksek seviyelerde yağ görülmüştür. Orta proteinli diyetler ayrıca farelerde lipit ve kan şekeri seviyelerini de düşürmüştür. Dolayısıyla orta düzeyde protein, farelerde metabolik sağlığın iyileşmesini sağlamıştır.

Bu bir fare çalışması olsa da, çoğu kişinin, özellikle de 50 yaşın üzerindeki hemen herkesin tükettiği enerjinin yaklaşık %25’ini proteinden almasının faydalı olacağı görüşünü pekiştiriyor.

Sarkopeni (kas erimesi), kırılganlığın yaşla ilişkili birincil nedenidir ve daha yüksek engellilik, huzurevine gitme, düşme, kırıklar, hastaneye yatma ve erken ölüm riskiyle ilişkilidir. Yaşa bağlı kas kaybı, 50 yaş civarında başlayarak her yıl toplam kas kütlesinin %0,5 ila %2’si arasında değişen oranlarda ortaya çıkar. Her öğünde 25-35 gram protein tüketerek ve direnç antrenmanı yaparak kas kütlesi, kardiyo-metabolik sağlık ve genel yaşam kalitesi korunabilir.

Protein yaşamın her aşamasında kritik öneme sahiptir. Büyürken, protein yeni kemikler, deri, dişler, kaslar vb. yapmak için yapı taşlarını (amino asitler) sağlar. Temel olarak, her doku büyümek için proteine ihtiyaç duyar. Erişkinlikte protein hala yapı taşları sağlar – bu büyüme için değil, tersine çevrilen (parçalanan) proteinlerin yerini almak içindir. Vücuttaki protein döngüsü tüm yaşam boyunca devam eder.

Dolayısıyla, yaşlanma ve protein alımı ilişkisi dikkat çekicidir. Sağlıklı genç erkekler, yaşlı erkekler ve yaşlı kadınlar için vücut ağırlığının kilogramı başına 1,2 gram protein tüketmek uygundur. Hayvansal kaynaklı proteinlerin bitkisel kaynaklı proteinlere oranla içerik ve biyoyararlanım açısından daha uygun olduğunu belirtmekte de yarar vardır. Dolayısıyla, kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve yumurta gibi hayvansal protein kaynakları yaşlanan kişilerin diyetinden eksik olmamalıdır.

Bu yazıda anlatılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuzun önerileri çerçevesinde hareket ediniz.

Randevu alın