COVID-19 bilgileri

Paylaşın!

COVID19 salgını nedeniyle hepimiz yaşam tarzımızı değiştirmek zorunda kaldık, alışkanlıklarımızdan vazgeçtik ve yeni alışkanlıklar edindik. Bu salgınla ilgili olarak bilgilendirme amacıyla benim hazırladığım veya Sağlıklı yaşam Hareketi Derneğindeki arkadaşlarımın hazırladığı bilgilendirici COVID videoları sayfada paylaşılıyor.

Covid-19 bilgileri
Paylaşın!

COVID-19 salgını hepimizi yoğun şekilde etkiledi. Buna bağlı olarak hepimiz yaşam tarzımızı değiştirmek zorunda kaldık, alışkanlıklarımızdan vazgeçtik ve yeni alışkanlıklar edindik. Bu dönemde COVID-19 salgını ile ilgili kimi doğru kimi yanlış pekçok şey söylendi. Bu salgınla ilgili olarak bilgilendirme amacıyla benim hazırladığım veya Sağlıklı yaşam Hareketi Derneğindeki arkadaşlarımın hazırladığı COVID-19 bilgileri ve videoları sayfada paylaşılmaktadır.

COVID-19 Nedir?

Bilindiği gibi Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SARS-CoV-2 virüsü neden olur.

Bu hastalıkta belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, öldürücü kalp ritm bozuklukları, ağır kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve ölüm gelişebilmektedir.

COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Covid-19 damlacıklar yoluyla bulaşır
COVID-19 en sık damalcıklarla bulaşır

Bu virüs hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser
 • Sağlık Çalışanları

COVID-19 bilgileri ile ilgili videolar

COVID-19 bilgileri ile ilgili videoların ilk bölümünde salgının başından beri sorulan kalp ve tansiyon ilaçlarının durumu tartışılıyor. Kalp ve tansiyon ilaçlarının sorun yaptığına yönelik elde hiçbir somut bulgu yok. Bu hastaların ilaçlarını kesmesi COVID-19 infeksiyonundan daha tehlikeli olabilir.

COVID19 ve Tansiyon İlaçları

COVID-19 bilgileri ile ilgili videolar serisinin bu bölümünde, öncelikle solunum yoluyla bulaşan virusun eller vasıtasıyla taşınıp sakallara bulaşması ve oradan solunum yollarına geçmesi ihtimalinden bahsediliyor. Salgın süresince sakalları kesmek daha güvenli.

COVID19 ve sakallar

COVID-19 videoları bu bölümde de salgın sırasında evden çalışmanın yarattığı sorunları işliyor. Bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerinin ve yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir video.

Ev izolasyonunda evden çalışma

Sağlık çalışanları için COVID-19 bilgileri

Video dizisinin bu bölümünde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aynı evde karantinanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

Karantina
Kendini koruma

COVID-19 bilgileri ile ilgili videolar dizisinin bu bölümünde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile sağlık çalışanlarının kendilerini nasıl koruması gerektiği konusunda yapılan bir söyleşi yer alıyor.

Aileyi koruma

Bu bölümde de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile sağlık çalışanlarının ailelerini nasıl koruması gerektiği konusu tartışılıyor.

Test sıklığı

Bu videoda Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık çalışanlarının ne sıklıkla test yaptırması gerektiği konusunu anlatıyor.

COVID-19’dan Nasıl Korunulur?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir