Kullanım Koşulları

 1. Genel
  1. Bu bildirimde geçen “İnternet Sitesi” ifadesi www.nevrezkoylan.com internet sitesini, “Ziyaretçi” ifadesi siteye kayıt olmadan siteyi ziyaret eden kişileri, “Kullanıcı”ifadesi siteye kişisel bilgilerini veren kayıtlı kullanıcıları, “Kişisel Bilgi” ifadesi kullanıcıyı kişisel olarak belirlenebilir ve iletişim kurulabilir kılan ad, soyad, adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi veya İnternet Sitesi’ne Kullanıcı tarafından sağlanmış olan ve kullanıcının kimliğini belirlemeye yarayan herhangi bir bilgidir. 
  2. Bu Gizlilik Politikası, www.nevrezkoylan.com internet sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarının İnternet Sitesi içeriklerinin ve site ile olan iletişimlerinin koşullarını belirler. Site ziyaretçileri ve Kullanıcılar aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları peşinen kabul etmiş sayılır. 
 2. İnternet Sitesinin Amacı 
  1. İnternet Sitesi’nde yer alan paylaşımlar yalnızca internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. 
  2. İnternet Sitesi kullanım şeklini, şartlarını, kullanım süresini ve içeriğini dilediği zaman tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi ve/veya kullanıcı erişimine kapatabilir veya ziyaretçi ve/veya kullanıcının içeriğe ulaşması için belirli şartlar getirebilir.
 3. Fikri Mülkiyet
  1. Bu internet sitesine, sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu, yazılım, veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Prof. Dr. Nevrez Koylan’a aittir ve yazılı açık onay olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; internet sitesinin kullanıldığı tarihte bilinen ve internet sitesinin kullanıldığı sürece  geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve internet sitesi kullanıldığı sürece bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır. 
  2. Aksi durumun tesbit edilmesi halinde, İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin fikri mülkiyet sahibi Prof. Dr. Nevrez Koylan fikri mülkiyete konu olan içeriğe erişimin engellenmesi dahil olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen hukuki tedbirleri alma hakkını saklı tutar.
 4. Yükümlülükler
  1. İnternet Sitesi’nde paylaşılan tüm içerik muhtelif kaynakların derlenmesi ile özgün olarak üretilmektedir. İçeriğin kaynaklarının paylaşımı konusunda da azami gayret gösterilmektedir.
  2. Bu sitede yer alan bilgilerin güncelliği konusunda azami gayret gösterilmesine rağmen zaman zaman güncel bilgilerin gerisinde kalmak söz konusu olabilir veya paylaşımlar paylaşım tarihinden sonra gerçekleşen hukuki düzenlemelerle çelişebilir. Bu durum İnternet Sitesi’ni doğrudan sorumluluk altında bırakmaz.
  3. İnternet Sitesi’nde Kullanıcılar tarafından yapılan yorum ve paylaşımlardan doğacak hukuki sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir ve İnternet Sitesi bu hususta sorumlu tutulamaz. Kullanıcının yorum ve paylaşımlarının her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı, ayrımcı, şiddet içeren, pornografik veya başka her türlü yasa dışı materyal bulundurması durumunda İnternet Sitesi re’sen veya kendisine bu durumun bildirilmesi neticesinde ilgili paylaşım veya yorumun silinmesi ve resmi makamlarca mevzuata uygun şekilde talep edilmesi durumunda Kullanıcıya ilişkin Kişisel Bilgilerin ilgili resmi makamlara verilmesi haklarını saklı tutar. 
  4. internet Sitesi kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacını veya ilgili site dosya ve içeriklere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımaz. Sözkonusu linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu internet sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında ya da ziyaretçi ve kullanıcıların bu linkler vasıtasıyla eriştiği siteler, dosyalar ve içerikler dolayısıyla gerçekleştirdiği eylemler ve/veya uğradığı zararlardan İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
  5. Ziyaretçi ve Kullanıcı’ların internet sitesinden faydalanmasını sağlayan yazılımların hatasız olduğu taahhüt edilmemekte ve BİLLUR TV tarafından internet sitesine veya internet sitesini oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmemektedir. 
  6. Ziyaretçi veya Kullanıcılar, internet sitesinin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini gönderemez. Ayrıca ziyaretçi, internet sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da internet sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla internet sitesini hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, internet sitesinin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz. 
  7. Ziyaretçi veya Kullanıcılar, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem ve/veya eylemlerde bulunamaz veya bu yönde iş, işlem ve/veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olamaz. 
  8. Ziyaretçi veya Kullanıcılar yegâne takdir yetkisi İnternet Sitesi ve yasal hak sahiplerinde olmak üzere, internet sitesine erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve İnternet Sitesi’nin kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin zaman zaman sitenin ve/veya sunulan hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişimi tüm ziyaretçiler ve kullanıcılar ya da ziyaretçiler ve/veya kullanıcıların bir kısmı için kısıtlayabileceğini kabul eder.
 5. Kullanım Koşullarının Sınırları
  1. İnternet Sitesi işbu Kullanım Koşulları hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya yenileyebilir. 
  2. İnternet Sitesi’nin Kullanım Koşulları hükümleri www.nevrezkoylan.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. İnternet Sitesi yenilenen Kullanım Koşulları konusunda kullanıcıları uyaramayabilir. Bu durum Kullanıcıların yenilenmiş Kullanım Koşulları’na uyma zorunluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, İnternet Sitesi Kullanıcıların Kullanım Koşullarını periyodik olarak gözden geçirmelerini önerir.
  3. Kullanıcılar ve ziyaretçiler İnternet Sitesi’ni kullanmakla Kullanım Koşulları tarafından belirlenen şartlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
  4. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğu ilgili kullanıcının sorumluluğu altındadır.
  5. Kullanıcıların Kişisel Bilgiler, İçerik ve Telif konusundaki talepleri İnternet Sitesi’nde bulunan mesaj kutusu veya sitenin ilk sayfasının altında yer alan İletişim bölümündeki telefonlar veya email adresleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.