Yazılmış Kitaplar ve Kitap Bölümleri

İngilizce Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 1. Büyüköztürk K, Koylan N, Meriç M, Korkut F, Özsaruhan Ö, Nişancı Y, Güven Ö, Deligönül U, Erzengin F, Özkan E: The effect of oral verapamil in the treatment of essential hypertension. In: “Hypertension- The next decade: Verapamil in Focus”, Eds.: A. Fleckenstein and JH Laragh, Churchill- Livingstone, p: 199- 204, 1987.
 2. Buğra Z, Meriç M, Koylan N, Adalet K, Nişancı Y, Büyüköztürk K, Ertem G: Long- term effects of coronary angioplasty on signal averaged electrocardiogram. In: “Volumetto Estratto da ICPEP 93”, Editor: A. Oto, Monduzzi Editore S.p.A, Bologna, Italy, p. 15- 18, 1993.
 3. Meriç M, Koylan N, Büyüköztürk K: Balloon Mitral Valvuloplasty. In: “Textbook of Angiology”, Ed. Chang JB, Springer- Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, 2000. pp: 370- 380.
 4. Özben B, Bilge, AK, Koylan N: Cardiovascular aging and cardiovascular diseases in the elderly. In “Frontiers in Neurodegenerative Disorders and Aging: Fundamental aspects, Clinical Perspectives and New Insights”. Eds. T. Özben and M Chevion. IOS Press, 2004, pp: 128- 149.

Türkçe Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 1. a) Ekmekçi A, Koylan N: Serum kolinesteraz düzey değişiklikleri. “Digitalis Zehirlenmesi”, Ed. N. Akpınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayın Kitabı, No: 48, Istanbul (sayfa 22- 23).890
  b)Koylan N, Ekmekçi A, Canberk A: Digitalis duyarlılığı. “Digitalis Zehirlenmesi”, Ed. N. Akpınar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayın Kitabı, No: 48, Istanbul (sayfa 35- 39).
 2. Ekmekçi A, Meriç M, Canberk A, Koylan N: Digitalis zehirlenmesi. “Acil Kalb Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi”, Ed.: K. Işık, Beta Basım ve Dağıtım A. Ş., Klinik Seri: 5, 1986, s.: 251, 264, Istanbul.
 3. a) Ekmekçi A, Koylan N: Renal ve diğer nedenlere dayalı hipertansiyonlar ve tedavisi. “Hipertansiyon”, Ed. A. Gürçay, Vakur Ltd., Ankara, 1987 (s.:103- 112).
  b) Ekmekçi A, Koylan N: Antihipertansif ilaçların kullanımı ve genel tablo. “Hipertansiyon”, Ed. A. Gürçay, Vakur Ltd., Ankara, 1987 (s.: 113- 133).
 4. a) Koylan N: Egzersiz testi. (s. 990- 992).
  b) Koylan N: Ambulatuar EKG ve holter monitor(s. 992- 993).
  “Klinik Bilimler- 2”, Ed. Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K., Kros Reklamcılık ve Matbaacılık, 1991.
 5. Koylan N: Kardiyojenik Şok. “Acil Dahiliye”, 4. Baskı, Ed. Çalangu S, Güler K. Güzel Sanatlar Matbaası, 1995 (s. 95- 106)..
 6. Koylan N: Antihipertansif ilaçların klinik farmakolojik araştırma yöntemleri. “Antihipertansif İlaçların Klinik Farmakolojisi”, Eds. F C Tulunay, H Ergün, Klinik Farmakoloji Derneği Yayını, s. 265.
 7. Koylan N: Ateroskleroz ve Koroner kalp hastalığından korunma ile ilgili klinik çalışmalar. “Hiperlipidemi ve Ateroskleroz”, Ed. Tokgözoğlu L, Argos İletişim, 2000, İstanbul.
 8. Koylan N: Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu 2000 (Kılavuz hazırlama Komitesi Üyesi olarak Yazar.
 9. Koylan N: Kalp yetersizliği ve Angiotensin II reseptör Blokerleri. “Angiotensin II ve Angiotensin II antagonistleri”, Ed. K. Büyüköztürk. Print Center, 2001 (s. 75- 88).
 10. a) Koylan N: Kalp Yetersizliğinin Farmakolojik Tedavisi: Beta Reseptör Blokerleri.. “Kalp Yetersizliği”, Ed. K Büyüköztürk, N Koylan. Üniform Matbaacılık, 2003 (s. 78- 85)
  b) Koylan N: Refrakter Kalp Yetersizliği. “Kalp Yetersizliği”, Ed. K Büyüköztürk, N Koylan. Üniform Matbaacılık, 2003 (s. 113- 122).
 11. Koylan N. Kalp yetersizliğinin tedavisinde angiotensin II reseptör blokerleri. Büyüköztürk K, Koylan N (Eds.): Angiotensin II ve Angiotensin II Antagonistleri (2. Baskı). ISBN 975-93605-2-7, Istanbul, 2005 (s.86- 97).
 12. a) Koylan N: Kalp ve damar Hastalıklarında fizik muayene (s. 23- 45).
  b) Koylan N: Prekordiyum muayenesi, kalp sesleri (s. 46- 51).
  c) Koylan N: Egzersiz testi (s. 102- 114).
  d) Koylan N: Ambulatuar EKG (s. 115).
  e) Koylan N: Elektrokardiyografi temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 115- 117).
  f) Koylan N: Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (s. 122- 124).
  g) Koylan N: Nükleer tıp görüntüleme yöntemleri (s. 141- 149).
  “Kalp Hastalıkları- Semiyoloji ve Tanı Yöntemleri”, Ed. Meriç M., İstanbul Medikal Yayıncılık, ISBN 978-975- 6395- 98-1, İstanbul, 2007.
 13. a) Koylan N: Kalp ve damar Hastalıklarında fizik muayene (s. 188- 215).
  b) Koylan N: Prekordiyum muayenesi (s. 216- 222)
  c) Koylan N: Kalbin Oskültasyonu (s. 223- 231).
  d) Koylan N: Egzersiz testi (s. 275- 285).
  e) Koylan N: Ambulatuar EKG takip yöntemleri (s. 286).
  f) Koylan N: Elektrokardiyografi temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 287- 289).
  g) Koylan N: Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu (s. 298- 301).
  h) Koylan N: Nükleer tıp görüntüleme yöntemleri (s. 324- 332).
  “İç Hastalıkları (Semiyoloji)”, Ed. Kaysı A., Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., ISBN 975- 8052- 83-7, İstanbul, 2007.
 14. a) MercanoğluF, Koylan N: Kalp hastasına yaklaşım, kalbin ve dolaşım sisteminin muayenesi (s. 1511-1548).
  b) Koylan N: Egzersiz testi (s. 1645- 1654)
  c) Koylan N: Elektrokardiyografik temelli elektrofizyolojik incelemeler (s. 1655- 1656).
  d) Büyüköztürk K, Koylan N: Hipertansiyon (s. 1865- 1890).
  e) Koylan N: Ateroskleroz ve aterosklerotik risk faktörleri (s. 1891- 1914).
  “İç Hastalıkları”, Ed. Büyüköztürk K, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., ISBN 978- 975- 420- 581- 7, İstanbul, 2007.